Отношението към отпадъците в древността и днес

By август 21, 2017Uncategorized

Замисляли ли сте се какво се е случвало с отпадъците в древността? Тогава, когато хората не са имали съвременните инсталации за рециклиране и управление на боклуците? Отговорът всъщност е доста логичен- в момента, в който пещерата на определено племе се е препълвала с отпадъци, те са се преселвали в друга. Как обаче прадедите ни са ни завещали чиста и красива планета тогава? Ключът от тази загадка също е пред очите ни- техните отпадъци са били изцяло биологични, разлагали са се за кратко време и са се връщали в природния кръговрат.

Развитието на човечеството е довело до създаването на все по- сложни съединения и сплави, от които днес се създават всички удобства, с които сме свикнали. Това, разбира се, е наложило и усъвършенстването на иновативни методи за преработка на всички видове отпадъци. В миналото- само биологични, днес отпадъците се разделят на няколко вида- битови, производствени, опасни, строителни и селскостопански. Всеки един от тях има нужда от специално третиране и от определена обработка. Въпреки съвременните методи, които се използват в целия свят и целят максимално опазване на околната среда, всеки един от нас трябва да има отношение към отпадъка, който генерира. Малко хора осъзнават мащаба на вредите, които нанасят на планетата, изхвърляйки празната си бутилка на земята. Всъщност, колкото по-сложен е материалът, от който са изработени продуктите, толкова по- бавно се разграждат те.

Ето и кратка статистика за времето, което е нужно на различните отпадъци да се разградят напълно.

  • Обелка от плод – между 10 дни и 2 месеца
  • Хартия или картон – между 3 и 6 месеца
  • Фас от цигара – между 10 и 12 години
  • Найлонова торбичка – над 500 години
  • Пластмасова бутилка – над 600 години
  • Стъклена бутилка- над 1 милион години

Сами виждате колко години след нас остават нещата, които използваме и изхвърляме, без да се замислим. И ако прадедите ни са оставяли на Земята само биологични отпадъци, динамиката на нашето време, предоставяща ни хиляди удобства и услуги, ни задължава да бъдем отговорни не само към околната среда, в която живеем, но и към планетата, която ще завещаем на бъдещите поколения.

 

Здрави Мебели