All Posts By

admin

Управление на отпадъците

By | Uncategorized
Всеки ден тонове битови, търговски и промишлени отпадъци се депонират в сметища, независимо от усилията за ограничаване, повторно използване и рециклиране на отпадъците в световен мащаб. Междувременно, градовете продължават да се разширяват и често претоварват  местните системи за управление на отпадъците. Read More