Управление на отпадъците

By Monday August 21st, 2017Uncategorized

Всеки ден тонове битови, търговски и промишлени отпадъци се депонират в сметища, независимо от усилията за ограничаване, повторно използване и рециклиране на отпадъците в световен мащаб. Междувременно, градовете продължават да се разширяват и често претоварват  местните системи за управление на отпадъците. Ако живеете в градска среда, има голяма вероятност близки до вас заводи да произвеждат цимент и бетон, и двата, основни материали за трайно жилищно строителство и инфраструктура. Но всъщност отношенията между производителя на цимент и другите действащи лица в Oбщините включват нещо повече.

За Хайделберг Цимент – един от най-големите циментопроизводители в света, отпадъците са полезен ресурс.  Затова ние полагаме всички усилия за намирането на съвместни решения за управлението им.