Пътят на боклука

By Monday August 28th, 2017Uncategorized

Вероятно много от вас са чували за новите модерни методи за оползотворяване на отпадъците и за превръщането им в друг материал, необходим за изработката на нови продукти. Какъв обаче е техният път от контейнера за боклук до камиона, натоварен с преработен материал, готов за използване отново, малцина знаят. Ето и цялото пътешествие на отпадъците, които изминават много стъпки докато се преобразят тотално и се превърнат в изходен продукт отново.

Пътят на боклука започва с извозването му от специализирани камиони до местата, на които той се подготвя за преработка. Вакууми селектират материалите и поглъщат онези, които имат нужда от допълнително рециклиране. Останалите материали продължават пътешествието си, преминавайки през сепарираща инсталация, която първоначално отделя картоните и велпапетата, чийто път приключва там и те се отделят в специални контейнери. Лентата, пренасяща другите отпадъци води до следващата стъпка – място, на което се отделят бутилките, металите и стъклата от останалите стари вестници, хартии и други подобни материали. След това се  елиминират напълно всички хартиени етикети, пропуснати картончета и на инсталацията остават предимно бутилки, метални контейнери и по-тежки отпадъци. Те достигат специален магнит, който привлича и отделя всички метални отпадъци, които съдържат желязо в себе си. Потокът достига мястото, на което всички стъклени бутилки се измиват и натрошават на малки парчета, а след това се отделят в определени за тях контейнери. Всички останали боклуци преминават още скенери, които селектират допълнително материалите и ги разделят. Останалите алуминиеви отпадъци се стапят в специализирани пещи. Вече селектирани в контейнери и първоначално обработени, материалите се събират в бали, които съдържат само определен продукт – стъкло, хартия, пластмаса или алуминий, които се преминават през контрол за качеството си, товарят се и се извозват до местата, където се използват като изходен материал за нови продукти.