Защо е важно да рециклираме пластмасите, които изхвърляме

By Wednesday September 6th, 2017Uncategorized

Всички знаем, че пластмасите са навсякъде около нас- пием от пластмасови бутилки, мием зъбите си с пластмасови четки за зъби, пишем с пластмасови химикали, дори се возим в коли, по-голямата част от които е също направена от пластмаса. Това е така, защото пластмасите са много леки, лесни за производство и обработка, водоустойчиви и практически приложими във всички сфери на съвременния живот. Могат да имитират дърво, метал и дори стъкло.

Днес производството на пластмаси в световен мащаб достига повече от 80 тона на година. Най-често те се получават от природни горива, предимно нефт и въглища. Изграждащите ги полимери са дълги вериги от молекули, получавани при специални условия.Сами се досещате какви количества изкопаеми горива биха били необходими за производството на всички 10 000 вида пластмаси, за всяко кътче от планетата, всяка година. За щастие методът, използван за рециклиране на полимерните съединения възстановява суровината, която може да бъде използвана за производството на нови пластмасови продукти. Най- важно при рециклирането на пластмасите е те да бъдат разделени по видове преди преработката си- тогава полученият материал е много по- ценен от този, получен при рециклирането на смесени пластмаси.

Изхвърлени в природата, пластмасите причиняват замърсяване на околната среда поради факта, че периодът им на разграждане е доста дълъг- в повечето случаи над 300 години. Освен това те заемат около 25% от обема на отпадъците, акумурилани на сметищата. Рециклирането им е все по-често използван и ефективен метод, използването на който би намалил не само замърсяването на планетата, но и разхода на природни горива.