All Posts By

admin

Отношението към отпадъците в древността и днес

By | Uncategorized

Замисляли ли сте се какво се е случвало с отпадъците в древността? Тогава, когато хората не са имали съвременните инсталации за рециклиране и управление на боклуците? Отговорът всъщност е доста логичен- в момента, в който пещерата на определено племе се е препълвала с отпадъци, те са се преселвали в друга. Как обаче прадедите ни са ни завещали чиста и красива планета тогава? Ключът от тази загадка също е пред очите ни- техните отпадъци са били изцяло биологични, разлагали са се за кратко време и са се връщали в природния кръговрат. Read More

Управление на отпадъците

By | Uncategorized
Всеки ден тонове битови, търговски и промишлени отпадъци се депонират в сметища, независимо от усилията за ограничаване, повторно използване и рециклиране на отпадъците в световен мащаб. Междувременно, градовете продължават да се разширяват и често претоварват  местните системи за управление на отпадъците. Read More