За да имаме красива, трябва да я пазим!
Разделното събиране на отпадъците подпомага тяхното по-лесно оползотворяване.
Нерециклируемите отпадъци също могат да се използват като гориво например.
Ако управляваме правилно отпадъците няма да е нужно да съществуват бунищата, както в някой европейски държави като Англия и Германия.
От всеки един от нас зависи опазването на природата!
Първият детски интерактивен музей на екологична тематика в България

„ПЪТЯТ НА ОТПАДЪЦИТЕ“

Опазването на природата е колективна отговорност – както на съответните институции, така и на всеки един от нас. Често улисани в ежедневието не си даваме сметка, че изхвърляме дъвката си на тротоара, опаковката от вафла през прозореца на колата или билетчето от автобуса директно на пътя.

При правилно менажиране, отпадъците могат да се превърнат в ресурс – в преработени материали или алтернативно гориво. Пътят им обаче започва от домовете ни и правилното им сортиране.

Първият български интерактивен детски музей с екологична насоченост се намира в гр.Девня и има за цел по забавен начин да покаже на децата от 1-ви до 4-ти клас защо е важно да сортираме отпадъците и какво се случва с тях, след изхвърлянето им в кофата за боклук.

Посещението за всички ще е абсолютно безплатно и се състои от обучителен куклен театър и забавни игри по темата. Повече за начините за записване разберете от бутона „Как да посетите“.